Keel Chakra / Vierde Chakra

Hoe wij communiceren met onszelf en de ander wordt gevoed door onze vijfde Chakra.

Kenmerken:

- Communicatie                                         Uiting geven aan jezelf of tegen de ander

- Luisteren                                                 Luisteren naar jezelf en naar de ander

- Zelf expressie                                         Kun jij jezelf laten zien

- Geluid                                                     Kan gebruikt worden om te communiceren of te uiten

- Vibratie                                                   Energie - vibratie hoog of laag in energie

- Schrijven                                                 Kan gebruikt worden om te communiceren of te uiten

Het Keel Chakra heeft alles te maken met het uiten van gevoelens en ideeën.

Het staat inwendig en uitwendig voor de Keel, Nek, Mond, Tanden en Kaken.

 

Dit Chakra ontwikkeld zich vaak later in het leven, als we volwassen zijn en weten wat belangrijk is en wat niet. Loskomen van emoties en invloeden van anderen kost veel tijd.

Worden gevoelens niet geuit of uitgesproken kan deze Chakra blokkeren.

Als de Keel Chakra blokkeert kan er geen energie stromen naar de boven liggende Chakra’s.

Deblokkeren is mogelijk door de waarheid te spreken en integriteit.

 

Als de Chakra vrij is van blokkades is er vrijheid in zelfexpressie en helpt bij creativiteit.

Bij een goede functie kom je op voor waarin je gelooft en heb je geen angst voor het uitdrukken van je gevoelens. Kwaliteiten van dit Chakra zijn wilskracht, creativiteit, communicatie,

waarheid en persoonlijke integriteit en het beheerst de Schildklier en het vermogen om gedachten en ideeën duidelijk te communiceren.

 

 

Dit Chakra is beïnvloedbaar door drugsmisbruik, roddels, leugens en gebrek aan integriteit.

 

voor Edelstenen die kunnen helpen klik deze link!